THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Đổi tên công ty thành Nội thất Việt

15/10/2015    Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nội thất Hoàng Dân được thành lập  vào năm 2008, với kim chỉ nam là lấy Khách hàng làm trung tâm của chiến lược phát triển. Trong suốt chặng đường phát triển  thương hiệu Hoàng Dân đã để lại trong khách hàng những ấn tượng […]