Biển hiệu mặt tiền Hệ thông siêu thị Viettel

Tên dự án : Biển hiệu mặt tiền Hệ thông siêu thị Viettel

Địa chỉ : Toàn quốc

Chủ đầu tư : Công ty Viễn Thông Quân Đội

Hạng mục công trình : Cung cấp lắp đặt logo - biển hiệu mặt tiền các siêu thị

Giá trị : 23 tỉ đồng

Năm : 2011

title logo

Nội dung

3 (1)
2
1

Bình Luận