Hệ thống cửa hàng Viettel

Tên dự án : Hệ thống cửa hàng Viettel

Địa chỉ : Toàn quốc

Chủ đầu tư : Công ty Viễn thông- Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội

Hạng mục công trình : Cung cấp, lắp đặt nội thất cho các cửa hàng trên toàn quốc

Giá trị : 36 tỉ đồng

Năm : 2014

title logo

Nội dung

vt13
vt15
vt16

Bình Luận