Hệ thống siêu thị Viettel

Tên dự án : Hệ thống siêu thị Viettel

Địa chỉ : Toàn quốc

Chủ đầu tư : Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Hạng mục công trình : Cung cấp, lắp đặt nội thất 400 siêu thị

Giá trị : 38 tỉ đồng

Năm : 2011

title logo

Nội dung

188
189
190

Bình Luận