Nhà máy gang thép Nghi Sơn – Thanh Hóa

Tên dự án : Nhà máy gang thép Nghi Sơn – Thanh Hóa

Địa chỉ : Khu ganh thép Nghi Sơn, Thanh Hóa

Chủ đầu tư : Nhà máy gang thép Nghi Sơn, Thanh Hóa

Hạng mục công trình : Nội thất văn phòng làm việc

Giá trị : 300.000.000VND

Năm : 2017

title logo

Nội dung

Dự án: Nhà máy Gang thép Nghi Sơn – Thanh Hóa

Hạng mục thi công: Nội thất văn phòng làm việc

Đơn vị thi công: Công ty CP Xây dựng và Nội thất Việt

Địa chỉ: Km 341 Quảng Lĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa

Tel: 02376283888

Website: noithatvietjsc.com

Tham khảo thêm các dự án Công ty Nội thất Việt đã thi công: http://noithatvietjsc.com/du-an/

05-nha-may-gang-thep-nghi-son-thanh-hoa-noi-that-viet

04-nha-may-gang-thep-nghi-son-thanh-hoa-noi-that-viet

02-nha-may-gang-thep-nghi-son-thanh-hoa-noi-that-viet

06-nha-may-gang-thep-nghi-son-thanh-hoa-noi-that-viet

 

Bình Luận