Trung tâm công nghệ cao Viettel

Tên dự án : Trung tâm công nghệ cao Viettel

Địa chỉ : Khu Công nghệ cao Hoà Lạc,Thạch Thất, Hà Nội

Chủ đầu tư : Viện nghiên cứu và phát triển Viettel

Hạng mục công trình : Cung cấp trang thiết bị và nội thất tòa nhà văn phòng

Giá trị : 45 tỉ đồng

Năm : 2014

title logo

Nội dung

31
2 tren
3 tren

Bình Luận