THÔNG CÁO BÁO CHÍ - Đổi tên công ty thành Nội thất Việt