Biển hiệu mặt tiền Hệ thông siêu thị Viettel
LiГЄn hб