Giải thưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2015
LiГЄn hб